For any assistance, call +32 2 515 08 44 or email we@iccwbo.be

Loading Events
This event has passed.

De douanewetgeving is een materie die voortdurend wijzigt.
De inwerkingtreding van het DWU (Douanewetboek van de Unie) op 01/05/2016 heeft geleid tot wijzigingen in de regelgeving, waarvan de uitvoering reeds aan de gang is maar nog niet volledig uitgevoerd.

Deze opleiding zal rekening houden met alle wijzigingen en hoe deze moeten toegepast  worden in de praktijk.

Uw voordeel:

 • Kostenbesparing: door het vermijden van wachttijden aan de buitengrenzen van Europa,als gevolg van onvolledig of niet correct gevolgde douaneprocedures
 • hogere klantentevredenheid: naleven van levertermijnen en verzekeren van leverbetrouwbaarheid
 • toegevoegde waarde bieden aan uw klanten door hen te informeren en met hen mee te denken rond optimalisatie van de goederen- en informatiestroom
 • kennis is macht: sterkere positie tegenover derden (expediteurs, douanebeambten,…)
 • kennis van internationale wetgevingen en reglementeringen ter zake
 • overzicht in complexe informatie

De douane en haar opdrachten

 • De Wereld douane-organisatie (WDO)
 • De Europese instellingen
 • Situering binnen de FOD Financiën
 • De structuur van de Algemene Administratie der Douane en Accijnzen (AADA)
 • De opdrachten van de AADA

Douanejargon

 • Het fiscaal versus niet fiscaal gebied
 • De wetgeving van de Europese Unie
  • Douanewetboek van de Unie en de toepassingsverordeningen
  • Unie en niet -Unie goederen
  • Binnenbrengen en invoer
  • Verzending en uitvoer
  • Douanevervoer: intern, extern en TIR

De marktdeelnemers

 • De douane vertegenwoordiger
 • Authorised Economic Operator (AEO)
 • Derden
 • EORI : geregistreerde marktdeelnemer

Het aanbrengen van goederen en toegelaten douanebestemmingen

 • Import control system
 • Het aanbrengen van goederen in het douanegebied van de Unie
 • Tijdelijke opslag
 • In het vrije verkeer brengen –leveringen binnen de Unie – in verbruik stellen
 • Douanevervoer
 • Douane-entrepot
 • Tijdelijke invoer
 • Actieve veredeling – vernietiging onder douanetoezicht
 • Passieve verdeling
 • Export control system

De douaneaangifte

 • Standaard procedure – vereenvoudigde procedure
 • Basisdata herkennen

 

Elementen voor de berekening van de rechten + BTW

 

Oorsprong

 • Niet preferentiële oorsprong
  • Gebruik
  • Oorsprongsregels
  • Wettelijk kader
 • Preferentiële oorsprong
  • Gebruik
  • Wettelijk kader
  • Gemeenschappelijke bepalingen
  • Cumulatie EUR-MED

Douanetarief

 • Douanetarief en de indeling van goederen: Tarweb
  • Regels
  • Praktische voorbeelden
  • Bindend Tariefinlichting
  • Tariefcontingenten en schorsingen
 • Douanewaarde
 • De douanewaarde + maatstaf van heffing BTW
 • Voorbeeld

Elementen voor de berekening van de rechten + BTW

 • Soorten rechten
 • voorbeelden

Accijnzen

 • Accijnsgoederen en Accijnsproducten
 • Procedure voor overbrenging van accijnsgoederen onder schorsing (EMCS) en buiten de schorsing (VGD)
 • Uitvoer en invoer

Oefeningen

 • Enig document en/of berekenen van rechten en/of PLDA

Doelgroep
Administratieve medewerkers en leidinggevenden uit transport, expeditie en logistieke afdelingen verantwoordelijk voor het beheer van goederenstroom uit de industrie en dienstverlenende logistieke bedrijven.

Aanpak
Interactief
Theoretische basis en gestaafd met voorbeelden en oefeningen

Duur van de opleiding
3 dagen telkens van 9u tot 17u

Locatie en datum

Donderdag 21, 28/3 en 4/4/2019
Antwerpen-Berchem, BluePoint, Filip Williotstraat 9

Deelname
Leden OTM, ICC Belgium, Fedustria, Co-valent*: 1 185 € / deelnemer
* Gratis voor leden van de chemische nijverheid
Bedrijven Co-Valent, graag inschrijven via volgende link: www.co-valent.be

Niet-leden: 1 395 € / deelnemer

Prijzen exclusief 21 % BTW
Prijzen inclusief broodjeslunch

Zie ook onze “Speciale tariefvoorwaarden”!
Bespaar op de opleidingskost door gebruik te maken van de KMO Opleidingsportefeuille.
Erkenningsnummer DV.O105688

Vul het contactformulier in en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op:

Ja, ik ben lid van ICC BelgiëNeen, ik ben geen lid van ICC België