For any assistance, call +32 2 515 08 44 or email we@iccwbo.be

Loading Events
This event has passed.

Het coronavirus, de brexit, cyberveiligheid: wat een tsunami in het bedrijfsleven!
Veerkracht is de eerste troef van de economische actoren om deze gebeurtenissen het hoofd te bieden. Maar kan een goed opgesteld contract u doeltreffende instrumenten aanreiken om veerkrachtiger te zijn ?

Deze twee webinars (8+15 maart, 11u-12u30) hebben tot doel u een aantal ideeën aan te reiken hieromtrent.

Het derde thema voor deze tweede sessie behandelt de clausules die het mogelijk maken het contract aan te passen aan veranderende omstandigheden; zogenaamde ‘hardship clauses’ en clausules van overmacht. Een vraag die vaak rijst is, welke de gevolgen zijn van overmacht: als de COVID-crisis de uitvoering van een overeenkomst onmogelijk maakt, bijvoorbeeld als het onmogelijk is een goed te verkopen, omdat de productie-eenheid heeft moeten sluiten, wie moet dan de gevolgen daarvan dragen: moet de prijs worden terugbetaald? Wat als de verkoper kosten heeft gemaakt? Kan de verkoper die kosten innen?

Ten slotte moet arbitrage het mogelijk maken om in geval van onzekerheid efficiëntere en snellere methoden van geschillenbeslechting aan te bieden. De mogelijkheid om bepaalde contracten aan te passen aan onvoorziene omstandigheden is het doel van het CEPANI-reglement inzake de aanpassing van contracten, dat bijzonder goed aan de huidige omstandigheden is aangepast. Andere interessante aspecten van arbitrage en bemiddeling als tools om conflicten te voorkomen en te beheren, zullen eveneens worden voorgesteld.

Marc Beyens, voorzitter van het IBJ en lid van CEPANI, en Philippe Lambrecht, bestuurder-secretaris-generaal van het VBO evenals vice-voorzitter van CEPANI, presenteren samen de webinars.

15 maart 2021 (11.00-12.30 u.)

  • Hoe uw contracten aanpassen in geval van veranderde omstandigheden? (FR)
    Denis Philippe (advocaat, Philippe & Partners / Professor, Université catholique de Louvain / Gastprofessor, Université de Paris Ouest / lid van CEPANI)
  • Hoe uw bevoegdheidsbedingen en bedingen inzake toepasselijk recht opstellen met bemiddeling en arbitrage enz. in het achterhoofd? (NL)
    Vanessa Foncke (advocate, Jones Day / lid van CEPANI)

Taal:
Nederlands en Frans

Ik schrijf me hier in, op de website van het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO)

Share This Story, Choose Your Platform!